Så väljer du en bra mörkerkikare

Om du jagar på natten eller av andra anledningar måste se bra på långt håll i mörker behöver du rätt utrustning. I det fallet finns nattkikare som bygger på något som kallas för ”nightvision”. Ett annat val är värmekamera, vilket kan vara ett mycket bra alternativ vid just jakt.

Här ska vi se hur de olika produkterna fungerar. Det samtidigt som vi också ser vilka fördelar och nackdelar som finns med respektive val. Efter det vet du mera och kan lättare välja rätt produkt för just det du ska göra på natten.

Så fungerar en mörkerkikare

När du väljer en mörkerkikare, får du en produkt du kan använda både dagtid och i mörker. Dock kan du inte använda ”nightvision”, nattseende, i kolsvarta miljöer. Det då en mörkerkikare alltid kräver en mindre ljuskälla för att kunna förstärka ett redan befintligt ljus.

Numera har de dock skapat mörkerkikare med inbyggd lampa, vilket gör att en sådan då även kan vara till nytta i kolsvarta miljöer. Faktum är att det numera blir en så bra bild att det vissa gånger är svårt att skilja den från dagsljus.

När det gäller priset för en mörkerkikare varierar det kraftigt. Vi skulle säga att du som nöjer dig med vad som helst kan komma undan med cirka 1 000 – 1 500 kronor. Vill du ha lite bättre kvalitet finner du det för cirka 2 000 kronor och uppåt.

Fördelar med mörkerkikare

  • Är billigare i jämförelse med värmekamera
  • Ger en bild av vad det är du ser på ett tydligare sätt än värmekamera.

Nackdelar med mörkerkikare

  • Vissa modeller kan fungera sämre i kolsvarta miljöer, med anledning av behovet av ljuskälla.

Så fungerar en värmekamera

Som ett alternativ till mörkerkikare finns värmekamera. I mångt och mycket gäller det enbart vid jakt. Här väljer vissa en värmekamera för att det direkt ger en klar bild av var viltet befinner sig.

Till skillnad från en nattkikare visar inte värmekameran en klar bild av vad det är du ser. Här får du istället en röd markering där en levande värmekälla befinner sig. Vissa jägare tycker att det är bästa sättet att jaga nattetid.

Fördelar med värmekamera

  • Ger ett klart och tydligt tecken på vilt i kolsvarta miljöer.

Nackdelar med värmekamera

  • Mycket högre pris i jämförelse med mörkerkikare.
  • Risk för att ta miste på vad det är du ska skjuta på.

Olika modeller av mörkerkikare

Precis som alla andra produkter finns mörkerkikare, som också kallas nattkikare, i olika typer och modeller. För det första finns det som har inbyggd avståndsmätare. Något som gör att du samtidigt som du ser i mörker även kan bedöma avstånd till det du ser.

För det andra finns de som glasögon eller handhållen enhet. När de kommer som glasögon betyder det att kikaren kan fästas på en huvudbonad. Utöver det finns de också i binocular eller monocular modell.

Här är det helt upp till dig att kontrollera alla funktioner och välja en mörkerkikare som passar dig. På så sätt får du ett bra redskap för rätt tillfällen.

Du gillar kanske också...